FANDOM


Space Battleship Yamato: Warriors of Love
Developer(s) Bandai
Publisher(s) Bandai
Platform(s) PlayStation
Release date(s) JP February 4, 1999
Genre(s) Action
Mode(s) Single-player, Multiplayer
Input methods Gamepad

Farewell, Space Battleship Yamato: Warriors of Love (さらば宇宙戦艦ヤマト〜愛の戦士たち?) this is the second game in relation to the Space Battleship Yamato hexalogy of games.[1]

CastEdit

 • Koichi Yamadera ... Susumu Kodai / Mii-kun
 • Yoko Asagami ... Yuki Mori
 • Hideyuki Tanaka ... Daisuke Shima
 • Takeshi Aono ... Shiro Sanada
 • Toshiaki Doi ... Matsushima Officer
 • Kazuo Hayashi ... Yasuo Nanbu
 • Kyoko Hikami ... Sabera
 • Taichiro Hirokawa ... Narrator
 • Masato Ibu ... Desler
 • Kazuyuki Ishikawa ... Gorand's Soldier
 • Hiroya Ishimaru ... Cosmodart Nazca
 • Junko Iwao ... Teresa
 • Akira Kamiya ... Saburo Kato
 • Yoji Kanda ... Andromeda 1st Officer
 • Osamu Kobayashi ... Emperor Zwordar
 • Kyosuke Koenji ... EDF Captain
 • Yuji Mitsuya ... Hyota Arakome
 • Michio Miyashita ... Nazca's Soldier
 • Takeshi Mizuki ... Space Cavalryman
 • Ichiro Murakoshi ... Goenitz
 • Ichiro Nagai ... Dr. Sakezo Sado / Hikozaemon Tokugawa
 • Goro Naya ... Juzo Okita
 • Shinji Nomura ... Yoshikazu Aihara
 • Kenichi Ogata ... Analyzer
 • Megumi Ogata ... Miru
 • Kojiro Oka ... Akira Yamamoto
 • Tamio Oki ... Heikuro Todo
 • Takamasa Ohashi ... Sukune Helmsman
 • Akio Otsuka ... Ryu Hijikata
 • Chikao Otsuka ... Valsey
 • Osamu Saka ... Goland
 • Toru Sakura ... Mikio Miki
 • Isao Sasaki ... Hajime Saito
 • Kazuyuki Sogabe ... Razera
 • Naoki Takamatsu ... Valsey's Soldier
 • Kosei Tomita ... Zurvival
 • Mahito Tsujimura ... Kotetsu Serizawa
 • Koji Yada ... Talan
 • Masayoshi Yamaguchi ... Uzushio Captain
 • Yoshito Yasuhara ... Kenjiro Ohta

ReferencesEdit

External linksEdit